Επενδύσεις

Επενδύσεις

Απογειώστε τις επενδυτικές σας επιλογές με τους πιο αξιόπιστους διεθνείς επενδυτικούς οίκους, όπως BlackRock, JP Morgan, Pictet, Pioneer και στην Ελλάδα, η Eurobank, η Πειραιώς και η AlphaTrust οι οποίοι βρίσκονται κοντά σας, προσφέροντάς σας εξαιρετικά επενδυτικά προϊόντα για να επιλέξετε. Με κορυφαίες επιλογές, ποιοτικές υπηρεσίες, άριστη ενημέρωση και ευελιξία.

Βασικές Επενδυτικές Αρχές

stoxoi_arxes_ependysis Στόχοι

Επενδύστε τα χρήματά σας έχοντας καθορίσει τους στόχους τους προσωπικούς ή οικογενειακούς που θέλετε να πετύχετε. Όσο πιο σαφείς είναι οι στόχοι σας τόσο πιο κατάλληλες επενδυτικές αποφάσεις θα πάρετε για την επίτευξή τους. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί π.χ. δημιουργία συγκεκριμένου κεφαλαίου, σε συγκεκριμένο χρόνο για τις σπουδές των παιδιών ή για τη σύνταξή σας.

 Διασπορά

Παλαιότερα λέγαμε «όχι όλα τα αυγά στο ίδιο καλάθι». Η βασική αυτή αρχή ισχύει και στις επενδύσεις. Είναι αποδεδειγμένα πιο ασφαλές να κατανείμετε το κεφάλαιό σας σε διαφορετικά είδη τοποθετήσεων, μειώνοντας ουσιαστικά τον επενδυτικό κίνδυνο. Είναι επίσης σημαντικό να βρείτε το ακριβές μίγμα των επενδύσεων που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες και δυνατότητες. Δεν υπάρχει μια μοναδική επενδυτική συνταγή επιτυχίας για όλους!

 Ρευστότητα

Οποιοδήποτε χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και αν δημιουργήσετε μην τοποθετήσετε όλα σας τα χρήματα σε αυτό. Να διατηρείτε πάντα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, ένα μέρος του κεφαλαίου σας σε μετρητά, προκειμένου να έχετε άμεση ρευστότητα όταν την χρειαστείτε. Με τον τρόπο αυτό δεν θα απαιτείται σε μια έκτακτη ανάγκη να εξαγοράσετε μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου.

 Αναδιάρθρωση

Μετά την επιλογή του κατάλληλου χαρτοφυλακίου επενδύσεων για εσάς μην αφήσετε «στον αυτόματο» το κεφάλαιό σας. Είναι απαραίτητο σε τακτά χρονικά διαστήματα να παρακολουθείτε την επένδυσή σας και να επανέρχεστε στην κατανομή επενδύσεων που είχατε αρχικά επιλέξει. Με την αναδιάρθρωση αυτή θα μειώνετε τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και δεν θα αποκλίνετε από την επίτευξη των στόχων σας.

 Πειθαρχία

Τα χρήματά σας για να μην εκτίθενται σε κινδύνους και προκειμένου να αποδώσουν χρειάζονται χρόνο. Επενδύστε μακροπρόθεσμα, διατηρώντας σταθερή την επενδυτική σας φιλοσοφία και τα «πιστεύω» σας. Ποτέ μη λαμβάνετε αποφάσεις παρορμητικά με βάση επενδυτικές μόδες και βραχυχρόνιες κερδοσκοπικές λογικές. Η επένδυση είναι ένας «μαραθώνιος». Χρειάζεται πλάνο, σταθερότητα και αντοχή!

 Επαγγελματική Διαχείριση

Σε όλες τις καθημερινές σας δραστηριότητες αναζητάτε τη γνώμη και βοήθεια των πλέον εξειδικευμένων επαγγελματιών. Έτσι και στη διαχείριση των χρημάτων σας, ως επενδυτές απευθύνεστε σε επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν γνώση, εμπειρία και πληροφόρηση. Μέσω επενδυτικών «οχημάτων», όπως τα Αμοιβαία Κεφάλαια, εκμεταλλεύεστε ορθολογικά και με αξιοπιστία τις επενδυτικές ευκαιρίες που κατά καιρούς παρουσιάζονται προς συμφέρον σας!

*** ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Επενδυτικό Προφίλfinanc

To Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή, κατανοητή και παράλληλα να σας βοηθάει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τους στόχους σας και το επενδυτικό σας προφίλ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των αναγκών σας και προσδιορισμού των στόχων σας, το επενδυτικό σας προφίλ αντιστοιχίζεται με το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει καλύτερα με το προφίλ και τις ανάγκες σας.

Ενδεικτικά χαρτοφυλάκια επενδυτικού προφίλ

To Σύστημα Αποταμίευσης & Επένδυσης σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε η διαδικασία αποταμίευσης και επένδυσης να γίνει όσο το δυνατόν πιο απλή, κατανοητή και παράλληλα να σας βοηθάει να προσδιορίσετε με ακρίβεια τους στόχους σας και το επενδυτικό σας προφίλ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής των αναγκών σας και προσδιορισμού των στόχων σας, το επενδυτικό σας προφίλ αντιστοιχίζεται με το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει καλύτερα με το προφίλ και τις ανάγκες σας.

Αποταμιευτικό Χαρτοφυλάκιο
Σχεδιασμένο για τους αποταμιευτές, oι οποίοι είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί και δεν επιθυμούν να έχουν απώλειες κεφαλαίου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού επιδιώκουν την επίτευξη καλυτέρων αποδόσεων από τις κλασσικές τραπεζικές τοποθετήσεις, όπως προθεσμιακές καταθέσεις, έχοντας ταυτόχρονα άμεση ρευστότητα. Για το σκοπό αυτό ένα μικρό μέρος του χαρτοφυλακίου τους (20%) επενδύεται και σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια.

Συντηρητικό Χαρτοφυλάκιο
Έχει σχεδιαστεί για επενδυτές με μεσοπρόθεσμο χρόνο επένδυσης, οι οποίοι αναλαμβάνοντας λίγο υψηλότερο ρίσκο, μέσω της τοποθέτησης μικρού μέρους των χρημάτων τους σε ομολογιακά (10%) και μετοχικά (20%) αμοιβαία κεφάλαια, επιθυμούν να πετύχουν υψηλότερες αποδόσεις για το κεφάλαιό τους. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τη σχέση επενδυτικού κινδύνου – απόδοσης, αποδεχόμενοι μικρές διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα.

Ισορροπημένο Χαρτοφυλάκιο
Είναι σχεδιασμένο για επενδυτές, οι οποίοι επιδιώκουν την επίτευξη σχετικά υψηλών αποδόσεων για το κεφάλαιό τους μακροπρόθεσμα, επενδύοντας σε ένα απόλυτα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μεσαίου ρίσκου. Οι τοποθετήσεις του περιλαμβάνουν σε ίδιο ποσοστό (1/3) αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων, ομολογιακά και μετοχικά, με στόχο αφενός την ισορροπημένη διασπορά, αφετέρου την αξιοποίηση των ευκαιριών σε κάθε κατηγορία επένδυσης σε βάθος χρόνου.

Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο
Το Επιθετικό Χαρτοφυλάκιο αφορά επενδυτές οι οποίοι συνδυάζουν επενδυτική εμπειρία, αποδοχή υψηλού κινδύνου, επιθυμία επίτευξης πολύ υψηλών αποδόσεων και μακροχρόνιο ορίζοντα. Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών του (70%) βρίσκεται σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια. Μέσω του χαρτοφυλακίου αυτού ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε διάφορες μετοχικές αγορές του κόσμου, αποδεχόμενος παράλληλα υψηλή διακύμανση για το κεφάλαιό του.

*** ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Το πρόγραμμα επένδυσης συγκεντρώνει τους κορυφαίους διαχειριστές του εξωτερικού και της Ελλάδας.

blackrock

Αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο διαχειριστή του κόσμου.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1988 με το όνομα Blackstone Financial Management και μετονομάστηκε σε BlackRock το 1992.
Σημαντικό σταθμό στην πορεία της αποτέλεσε η συγχώνευσή της με την Merrill Lynch το 2006.
Διαχειρίζεται κεφάλαια που φθάνουν τα 4,6 τρισ. ευρώ (στοιχεία 31.12.2015)
Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου της εταιρίας αφορά μετοχικά και ομολογιακά Α/Κ.
Η εταιρία έχει έδρα τη Νέα Υόρκη, απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και διατηρεί παρουσία σε 30 χώρες.

jpmorgan

Έχει επενδυτική παρουσία από το 1865.
Αποτελεί μέρος του παγκόσμιου ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών JP Morgan Chase & Co.
Μια από τις κορυφαίες εταιρίες του κόσμου με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 1,56 τρισ. ευρώ (στοιχεία 31.12.2015)
Έχει μια μοναδική δομή με 942 εξειδικευμένα επενδυτικά στελέχη, τα οποία εδρεύουν σε Λονδίνο, Χονγκ Κονγκ, Νέα Υόρκη και Κολόμπους.
Καλύπτει όλες τις κατηγορίες επένδυσης σε όλες τις αγορές παγκοσμίως.
Εμφανίζει τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων στις μετοχικές επενδύσεις.

pictet

Ένας από τους παλαιότερους διαχειριστές κεφαλαίων του κόσμου.
Ιδρύθηκε το 1805 στην Ελβετία και είναι μια ανεξάρτητη, μη εισηγμένη επενδυτική τράπεζα.
Σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 139 δισ. ευρώ (στοιχεία 31.12.2015)
Εξειδικεύεται ιδιαίτερα σε θεματικά Αμοιβαία Κεφάλαια.
Διακρίνεται για την εξαιρετική της ποιότητα και τους πολύ υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας.
Το 2008, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, αποτέλεσε την
πρώτη εταιρία σε καθαρές εισροές κεφαλαίων στην Ευρώπη.

pioneer-investments

Από το 2000 ανήκει στον Ιταλικό Τραπεζικό Όμιλο Unicredit, ενώ δραστηριοποιείται στον επενδυτικό χώρο από το 1928.
Σήμερα διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 224 δισ. ευρώ και έχει παρουσία σε 28 χώρες στον κόσμο. (στοιχεία 31.12.2015)
Απασχολεί 2.090 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 360 είναι εξειδικευμένα στελέχη επενδύσεων.
Στο χαρτοφυλάκιό της διαθέτει Αμοιβαία Κεφάλαια, Συνταξιοδοτικά Προγράμματα, Στρατηγικές Θεσμικών Επενδυτών.
Τα περισσότερα εκ των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με έδρα το Λουξεμβούργο έχουν αξιολόγηση τεσσάρων αστέρων από τη Morningstar®.

eurobank

Ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί 100% θυγατρική του διευρυμένου ομίλου της EUROBANK.
Από το 2004 έχει αναλάβει τη διαχείριση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων INTERAMERICAN.
Διαχειρίζεται 66 Αμοιβαία Κεφάλαια ύψους €3,35 δισ., κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελλάδα. (στοιχεία 31.12.2015)
Ίδρυσε, το 2006, τη EUROBANK EFG Fund Management Company (Lux) S.A. στο Λουξεμβούργο, με καινοτόμα Αμοιβαία Κεφάλαια.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια της έχουν λάβει πολλές ανώτατες διακρίσεις από τη Morningstar®.
Έχει ως θεσμικούς πελάτες ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρίες, ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

pireos-asset-management

Ιδρύθηκε το 2006 και ανήκει στον Όμιλο ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Διαχειρίζεται 22 Αμοιβαία Κεφάλαια με συνολικό ενεργητικό €435 εκατ. (στοιχεία 31.12.2015)
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται προσφέρουν τη δυνατότητα επένδυσης στο σύνολο των κεφαλαιαγορών.
Αποτελεί εταιρία με διαφάνεια, διεθνή εμπειρία και προηγμένη τεχνογνωσία.
Έχει ως θεσμικούς επενδυτές ασφαλιστικά ταμεία, εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθώς και ασφαλιστικές εταιρίες.

alpha-trust

Με ιστορία που ξεκινά το 1987, αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή εκτός συστημικών τραπεζών.
Επί σειρά ετών λαμβάνει την ανώτατη αξιολόγηση των πέντε αστέρων από τη Morningstar® για τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας, με πολυετές ιστορικό αποδόσεων.
Μέσω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, διαχειρίζεται συνολικά, 167 εκ. ευρώ. (στοιχεία 31.12.2015)
Προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε θεσμικούς επενδυτές, είτε με τη μορφή εξατομικευμένων χαρτοφυλακίων, είτε με τη μορφή Αμοιβαίων Κεφαλαίων, όπως το Τ.Ε.Α. Global Balanced Fund of Funds.

*** ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Εξέλιξη των παγκόσμιων αγορών από το 1900 έως το 2012

Mε τον όρο επένδυση εννοούμε την τοποθέτηση και δέσμευση κεφαλαίου, συνήθως για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, με απώτερο στόχο την πραγματοποίηση κέρδους και αύξηση του αρχικού κεφαλαίου. Η επένδυση μπορεί να λάβει χώρα σε κινητές ή ακίνητες αξίες. Στην παρούσα έκδοση θα επικεντρωθούμε στις πιο δημοφιλείς μορφές επένδυσης σε κινητές αξίες που είναι οι καταθέσεις, τα ομόλογα και οι μετοχές.

*** ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Εάν επιθυμείτε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ερωτήματά σας αναφορικά με παροχές που προσφέρουμε, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε την παρακάτω φόρμα.