Καριέρα

Δίνουμε τη δυνατότητα στην εκπλήρωση των ατομικών στόχων για επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη.

 Την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διοίκηση (management) και την προσωπική βελτίωση.

 Την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εργαζομένων και την πιστοποίηση της επαγγελματικής τους γνώσης σε εργασιακά θέματα (ασφαλιστικά, χρηματοοικονομικά, πωλήσεις).

Παρακαλούμε να αποστείλετε Βιογραφικό Σημείωμα στο e-mail: contact@myfp.gr

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε εξειδικευμένοι  και πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Η πιστοποίησή μας είναι από την Τράπεζα της Ελλάδας και η εξειδίκευσή μας είναι στην ανάλυση των αναγκών του πελάτη μας.