Επιχειρήσεις

Γιατί είναι χρήσιμη η ομαδική ασφάλιση

Οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη και αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια ανάπτυξης για κάθε οργανισμό.

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του grouo-isn-bενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της. Επιπλέον, στη σημερινή εποχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι παροχές της είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν πιθανές ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα και λειτουργούν αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων.

H ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσει τους εργαζόμενους από σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν.

Η ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αποδεδειγμένα ένα ιδιαίτερα ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.

Ασφάλειες Υγείας
MEDIHOSPITAL Double Benefit
Ασφάλειες Ζωής & Εισοδήματος
Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
Άμεση Ιατρική Βοήθεια

Αστική Ευθύνη

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει. Το γενικό και ευρύ νόημα του ορισμού αυτού δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε την ζημιά.

Ασφάλιση Ευθύνης Στελεχών (Directors & Officers)

Το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών “Directors & do-insOfficers” της INTERAMERICAN σχεδιάστηκε για να προσφέρει προστασία τόσο στα στελέχη όσο και στην ίδια την εταιρία.

Τα λάθη και οι παραλείψεις είναι αναπόφευκτα στη διοίκηση μιας επιχείρησης. Συχνά, τα στελέχη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να πάρουν αποφάσεις κάτω από πραγματικά ασφυκτικές συνθήκες, που χαρακτηρίζονται από:

Έντονους χρονικούς περιορισμούς
Έλλειψη ή υπερβολικό όγκο πληροφοριών
Ελλιπείς μηχανισμούς ελέγχου και παρακολούθησης
Mη επαρκείς υποδομές περιορισμού κινδύνων
Έντονο ανταγωνισμό
Πιεστικά οικονομικά δεδομένα (έλλειψη ρευστότητας, μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων, χρεοκοπίες κ.λπ.)
Υψηλές απαιτήσεις πελατών, προμηθευτών και μετόχων
Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες που πραγματοποιούνται εξαγωγές

Ανεξάρτητα από την υπευθυνότητα, τις ικανότητες και τις καλές
προθέσεις των στελεχών της, καμιά επιχείρηση δεν είναι άτρωτη. Καταγγελίες και διεκδικήσεις, μπορούν ανά πάσα στιγμή να εμφανιστούν, και να έχουν δυσανάλογα μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τα στελέχη της.

Η προσέγγιση της INTERAMERICAN αντιμετωπίζει σφαιρικά τις αξιώσεις που προκύπτουν από τρίτους, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες και όλα τα στάδια που οδηγούν ένα στέλεχος με θέση ευθύνης σε μία λάθος ενέργεια ή απόφαση.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών

Η βασική κάλυψη του προγράμματος αφορά τη διοικητική ευθύνη των διευθυντών και των στελεχών της εταιρίας έναντι απαιτήσεων τρίτων, όπως πελάτες, προμηθευτές, επίσημες αρχές, αλλά και μέτοχοι και εργαζόμενοι, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης και προαιρετικές καλύψεις που αφορούν την εταιρία, όπως κάλυψη της ευθύνης της ίδιας της εταιρίας ως νομικού προσώπου, έναντι απαιτήσεων τρίτων και κάλυψη σε περίπτωση απιστίας υπαλλήλου και χρηματικών απωλειών.

do-ins4

Η ασφάλιση ευθύνης στελεχών D&O καλύπτει τα στελέχη ακόμη και για τις απαιτήσεις που μπορεί να ανακοινωθούν έως και 5 χρόνια μετά τη λήξη του ασφαλιστηρίου, οι οποίες αφορούν περιστατικά που συνέβησαν μέσα στην περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου. Καλύπτει δραστηριότητες σε όλες τις χώρες του κόσμου, εκτός των Η.Π.Α. και Καναδά.

Εάν επιθυμείτε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ερωτήματά σας αναφορικά με παροχές που προσφέρουμε, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε την παρακάτω φόρμα.