Σύλλογοι

Στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον αντιμετωπίζουμε σοβαρές προκλήσεις και ζούμε μέσα σε κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Τα μέλη των συλλόγων καλούνται να αντιμετωπίσουν κάποια έκτακτα περιστατικά υγείας και δυστυχώς δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν. Οι ανασφάλιστοι και η μαύρη εργασία έχουν αυξηθεί τραγικά , καθώς και οι μισθοί – συντάξεις – επιδόματα έχουν μειωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις συνεχείς μειώσεις στις δημόσιες παροχές Υγείας (έλλειψη νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού , χαλασμένα μηχανήματα μεγάλες λίστες αναμονής κα) οδηγούν τα μέλη των συλλόγων σε ιδιωτικές παροχές Υγείας που τα κόστη όμως είναι υψηλά και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.

Η ομαδική ασφάλιση καλύπτει και προστατεύει τα μέλη των συλλόγων και τις οικογένειές τους με πολύ φθηνές grouo-isn-medτιμές.

Ενδεικτικές καλύψεις

Έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικά νοσοκομεία
Επισκέψεις σε ιατρούς
Έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων
Επείγοντα περιστατικά 24 ώρες – Ασθενοφόρα 24 ώρες
Προστασία εισοδήματος και οικογένειας
Συμπληρώνει όλα τα ομαδικά και ατομικά συμβόλαια

Η πρόβλεψη για τη συνταξιοδότηση των μελών σας αποτελεί μια σημαντική παροχή, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τις ελλείψεις και τα κενά της Κοινωνικής Ασφάλισης.pension-fund

Καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα δίνετε τη δυνατότητα στα μέλη σας για μία επιπλέον σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό που θα εισπράξουν στο χρόνο που έχει οριστεί. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι ένα σταθερό ποσό ή ποσοστό επί του μισθού του εργαζόμενου.

Η INTERAMERICAN, αναλαμβάνει να δημιουργήσει, για cashbagλογαριασμό των συλλόγων που το επιθυμούν, Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης (T.E.A.) για τα μέλη τους. Διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία. Είναι η μοναδική ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα που διατηρεί και διαχειρίζεται το δικό της επαγγελματικό ταμείο, από το 2010.

Εάν επιθυμείτε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ερωτήματά σας αναφορικά με παροχές που προσφέρουμε στα μέλη των συλλόγων, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε την παρακάτω φόρμα.